Evenimente

Lansare de carte - Scepticismul grec ca filosofie critica, autor Gheorghe Vladutescu

Picture 21 noiembrie 2013

Joi, 21 noiembrie 2013, între orele 12-14, în Sala Albastră a Universităţii din Craiova a fost sărbătorită Ziua Mondială a Filosofiei. Manifestarea s-a desfăşurat în cadrul Parteneriatului educaţional dintre Universitatea din Craiova, Centrul de Cercetări Filosofice (CEFI), Inspectoratul Judeţean Şcolar Dolj, Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, Liceul „Matei Basarab” Craiova.

Evenimentul s-a bucurat de o largă audienţă atât din partea studenţilor UCV (cu precădere a celor de la specializările Filosofie şi Sociologie) cât şi a elevilor. Aceştia din urmă au venit într-un număr foarte mare, însoţiţi de profesorii lor şi umplând până la refuz sala de conferinţă. În afară de liceele mai sus meţionate, şi-au mai trimis reprezentanţii: Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, precum şi Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” Filiaşi.

Invitat special a fost profesorul academician Gheorghe Vlăduţescu, specialist de renume pe plan intern şi internaţional, autor de lucrări de referinţă în domeniul istoriei filosofiei. Alături de prof. acad Vlăduţescu, la masa prezidiului au luat loc prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, Rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. acad. Ion Dogaru, prof. univ. dr. Gheorghe Dănişor, autor de lucrări de filosofie, şi conf. univ. dr. Adriana Neacşu, Director al Centrului de Cercetări Filosofice al UCV, care a moderat întâlnirea.

În prima parte a acesteia, conf. univ. dr. Adriana Neacşu a făcut o scurtă introducere şi a dat cuvântul dlui Rector, care le-a urat bun venit participanţilor şi a vorbit despre necesitatea stringentă a cunoaşterii filosofice pentru buna organizare socio-politică a oricărui stat democrat. În continuare, prof. acad. Gheorghe Vlăduţescu a susţinut în faţa audienţei o prelegere pe tema: „Pentru ce, Filosofia?”. Domnia sa a evidenţat faptul că filosofia este prin excelenţă o cunoaştere a individualului, ceea ce implică din partea celui care o practică un permanent efort pentru înţelegerea de sine şi proiectarea consecventă a propriei existenţe pe traiectoria valorilor autentice. Departe de a fi abstractă, filosofia este, dimpotrivă, ceva cât se poate de concret, iar un aspect semnificativ al forţei sale stă în capacitatea de abordare teoretică a tuturor domeniilor culturii. La sfârşitul prelegerii, auditoriul a fost invitat să pună întrebări pe marginea celor prezentate, ceea ce a condus la o vie dezbatere despre condiţia actuală a filosofiei în societate.

Cea de a doua parte a întâlnirii dedicată Zilei Filosofiei a constat în lansarea volumului: Gheorghe Vlăduţescu, Scepticismul grec ca filosofie critică, Editura Universitaria din Craiova, 2013. Acest fapt i-a oferit d-lui prof. acad. Ion Dogaru prilejul să prezinte personalitatea ştiinţifică a profesorului Gheorghe Vlăduţescu, trecându-i în revistă principalele cărţi de autor şi evocând mediul formării sale intelectuale. În acelaşi timp, prof. univ. dr. Gheorghe Dănişor a evidenţiat cu recunoştinţă rolul deosebit al profesorului Vlăduţescu în devenirea sa pe drumul cercetării filosofice şi a prezentat asistenţei volumul acestuia, lansat de către Editură. La sfârşitul prezentării volumului, profesorul Vlăduţescu a acordat autografe şi a răspuns în continuare întrebărilor puse de către studenţi şi elevi.

Galerie Foto Eveniment