Evenimente

Lansare carte -Teoria si metodologia instrurii. Teoria si metodologia evaluari

Picture 20 februarie 2027

Ediţia 2014 a Târgului de carte Gaudeamus a oferit Editurii Universitaria oportunitatea lansării publice a numeroase volume, cu teme şi problematici diferite, motiv pentru care Editura a şi obţinut premiul Educaţia. Caravana Gaudeamus este un eveniment care se desfăşoară anual şi, totodată, un prilej oportun de schimb de experienţe, impresii, cărţi, între diverse edituri, beneficiari fiind toţi cei împătimiţi de lectură, indiferent de tematica/problematica abordată.

În acest context, pe teme relative la educaţie, joi, 27 februarie, 2014, a fost lansată cartea „Teoria şi metodologia instrurii. Teoria şi metodologia evaluării”, autor lector univ. dr. Florentina Mogonea, titular în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Cartea se doreşte a fi o continuare a unui alt volum, publicat anterior - „Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului”, întregind, astfel, eforturile autoarei în construirea unei cocepţii integratoare, la nivel teoretic şi practic-aplicativ, asupra disciplinei Pedagogie, studiată în două semestre, de către studenţii – viitori profesori - înmatriculaţi la modulul psihopedagogic, nivelul I. În acelaşi timp, cartea se adresează tuturor celor interesaţi de problemele contemporane ale educaţiei, profesorilor de specializări diferite, care parcurg etapele formării continue, prin grade didactice, specialiştilor în probleme de psihologie/pedagogie, metodică, didacticienilor.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor specialişti în domeniul Ştiinţelor Educaţiei, care au apreciat noutatea şi valoarea teoretică şi aplicativă a cărţii, precum şi de prezenţa unui public numeros. Dintre cei prezenţi, au luat cuvântul: conf. univ dr. Corneliu Novac, conf. univ. dr. Viorel Ionel, lector univ. dr. Ecaterina Frăsineanu, lector univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu. Directorul Editurii Universitaria - conf. univ. dr. Ioan Buzera – a semnalat drept pozitivă lansarea unei lucrări care abordează problematica actuală a educaţiei, în timp ce directorul DPPD, d-na lector univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu, a subliniat importanţa elaborării unor lucrări de pedagogie.

Galerie Foto Eveniment