Carti din anul 2011
Autor Title
ISBN
Autor
Title

978-606-14-0020-1

Teodorescu Simona

Educaţia fizică şi sportivă în învăţământul superior. Planificare şi proiectare curriculară

978-606-14-0021-8

Bătăiosu Marilena

Pedodonţie - curs

978-606-14-0022-5

Ştefănescu Laura

Popârlan Claudiu

Asistarea deciziilor de management

978-606-14-0023-2

Ştefănescu Laura

Ştefănescu Andy

eBusiness.

Fundamente teoretice şi practice

978-606-14-0024-9

Racu Mihaela-Claudia

Lexicologie française

978-606-14-0025-6

Bolocan Gheorghe,Şodolescu-Silvestru Elena, Burci Iustina Toma Ion

Dicţionarul entopic al limbii române Volumul II (N-Z). ISBN de volum. ISBN general 978-606-510-607-9

978-606-14-0026-3

Cătănescu Cornel Niculae

Tenis. Tehnică şi tactică

978-606-14-0027-0

Cătănescu Cornel Niculae

Programe operaţionale de instruire în jocul de tenis

978-606-14-0028-7

Rotaru Simona

Oportunităţi privind perfecţionarea sistemului informatic de management al S.C. Hidroelectrica S.A.

978-606-14-0029-4

Popescu Maria Monica

Poveste cu Ţăndărică

978-606-14-0030-0

Popescu Traian

Realizarea dreptului

978-606-14-0031-7

Cosma Mihaela

Reflets de la société et de l′individu hypermodernes dans le roman français contemporain

- Beigbeder, Houellebecq, Nothomb -

978-606-14-0032-4

Enescu Marian, Enescu Maria

Management strategic

978-606-14-0033-1

Căpraru Marcel

Ghid pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale în formarea continuă

978-606-14-0034-8

Anghel Florentina

Stănişoară Codruţa Mirela (coord.)

BA CHALLENGES

English Journal for Students

978-606-14-0035-5

Ţălu Mihai

Ţălu Ştefan

Rădulescu Mircea

Mecanica fluidelor

Maşini volumice şi hidrodinamice.

Teorie şi simulare.

978-606-14-0036-2

Popa Eugenia


Dimensiuni noi ale calităţii şi inocuităţii

preparatelor culinare în turism

978-606-14-0037-9

Olaru Luminiţa

Contribuţii privind cunoaşterea citoarhitectonicii şi imunohistochimiei sistemului neuroendocrin difuz gastro-entero-pancreatic (GEP) la amfibieni

978-606-14-0038-6

Enescu Marian

Managementul calităţii

978-606-14-0039-3

Bitoleanu Alexandru

Popescu Mihaela

Filtre active de putere

978-606-14-0040-9

Drăcea Marcel Mitu Narcis Eduard

Buget şi trezorerie publică

978-606-14-0041-6

Popescu Luminiţa Mili Pătran Florentina

Check up your English

978-606-14-0042-3

Matei Gheorghe

Feher Ecaterina

Condiţionarea şi conservarea

produselor agricole

978-606-14-0043-0

Catrina Gheorghe. Copiluşi Petre Cristian, Geonea Ionuţ Daniel, Dumitru Nicolae

Margine Alexandru

Ungureanu Cezar

Îndrumar de proiectare pentru transmisii mecanice

978-606-14-0044-7

Puiu Carmen

Introducere în marketing

978-606-14-0045-4

Popescu Jenica

Marketingul serviciilor financiar-bancare

978-606-14-0046-1

Popescu Virgil Daniel

Stuparu Dragoş

Sisteme informatice economice

978-606-14-0047-8

Parpală Emilia

Popescu Carmen (coord.)

Postmodernismul

Creaţie şi interpretare

978-606-14-0048-5

Marinescu Ioan Eustaţiu

Sistematica mediului geografic. Curs universitar

978-606-14-0049-2

Predeşel Mihaela Cristina

Monografia comunei Obârşia

978-606-14-0050-8

Nuţă Ilie Silvestru

Cercetări privind influenţa complexă a perdelelor forestiere din sudul Olteniei

978-606-14-0051-5

Roşca Adrian

Mecanica fluidelor. Curs

978-606-14-0052-2

Popescu Daniela

Marketingul bunurilor productive

978-606-14-0053-9

Roşca Adrian

Mecanica fluidelor. Îndrumar lucrări de laborator

978-606-14-0054-6

Bogdan Mihaela-Liana

Bogdan Constantin

Mecanica Partea I. ISBN general

978-606-14-0055-3

Roşca Adrian

Mecanică. Rezistenţa materialelor. Organe de maşini

978-606-14-0056-0

Bogdan Mihaela-Liana

Bogdan Constantin

Mecanica Partea I

ISBN de volum

978-606-14-0057-7

Lohon Rodica

Povestirea „în ramă“

978-606-14-0058-4

Bogdan Mihaela-Liana

Bogdan Constantin

Vibraţii mecanice. Modelarea şi simularea

structurilor mecanice

978-606-14-0059-1

Roşca Adrian

Organe de maşini

Indrumar lucrări de laborator

978-606-14-0060-7

Bîrsan Sorin

Duţescu Laura Alina

Magie du vivant dans la nature et voyages fantastiques dans les parcs et jardins d’Europe

978-606-14-0061-4

Dumitraşcu Katalin(coord.)

Valori clasice în culturile europene

978-606-14-0062-1

Ciobanu Andreea-Maria

Integrarea monetară europeană a României

978-606-14-0063-8

Spulbăr Cristi, Pîrvu Roxana

Gherghinescu Oana

Economie monetară şi bancară

978-606-14-0064-5

Burzinescu Radu


Fiscalitate. Teorie şi aplicaţii practice

978-606-14-0065-2

Drăcea Marcel, Burzinescu Radu

Fiscalitate. Manual universitar pentru ID

978-606-14-0066-9

Cerban Mădălina


Antropologia lui Edmund Leach

978-606-14-0067-6

Cerban Mădălina

(coord.)

Directions of research in theoretical and applied linguistics: new realities, new goals

978-606-14-0068-3

Diaconu Mihaela

Managementul calităţii în afaceri

978-606-14-0069-0

Bălănescu Mădălina


Intercondiţionări între dezvoltarea economică şi piaţa muncii din România