Carti din anul 2008
Autor Title

1

Constanţa Iacob

Contabilitate de gestiune

2

Georgeta Ciobanu

Acizi nucleici şi proteine

3

Mihaela Mureşeanu, Mihaela Pleniceanu

Chimie analitică aplicată

4

Ilona Duţă

Literatura latină şi complexul identitar

5

Mihaela Popescu

Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine, grup nominal

6

Maria Enescu, Marian Enescu

Managementul proiectelor economice

7

Maria Enescu, Marian Enescu, Tomiţă Vasile, Ionelia Dăniasă

Simulări manageriale complexe

8

Dragomir Laurenţiu

Macroeconomie

9

Dăian Glicheria

Comuniunea prin şi pentru sport

10

Aurelia Florea

Matematica în învăţământul primar

11

Avram Veronel

 

12

Dorina Orţănescu

Tehnica elementelor gimnice. Fundamentări teoretice

13

Adriana Duţă

Ingineria sistemului legumicol. Tehnologii ecologice

14

Olaru Liviu

Prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi horticole

15

Aurelia Florea

Metode de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor în învăţământul primar

16

Adriana Şchiopoiu

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

17

Adriana Şchiopoiu

Managementul resurselor economice

18

Vasile Pleniceanu, Oana Ionuş

Geografia apelor continentale

19

Câmpeanu Aurel

Complemente de dinamica maşinilor electrice

20

Corneliu Smarand Rizea

Didactica limbii latine

21

Drăcea Raluca

Finanţe publice

22

Daniela Corina Popescu

Handbal – Instruirea în studiile formative

23

Maura Stancu

Locul şi rolul educaţiei fizice şi sportului în viaţa familiei contemporane

24

Claudiu Bocean

Echilibre şi dezechilibre pe piaţa muncii din România

25

Ion Pâlşoiu

Dreptul păcii şi al războiului

26

Luminiţa Lucia Vochiţa

Negociere comercială internaţională

27

Fota Constantin

Integrarea României în U.E.

28

Popescu Luminiţa

Managementul transporturilor

29

Ion Chiriac, Novac Claudiu Chiriac

Analiză matematică

30

Ion Chiriac, Novac Claudiu Chiriac

Culegere de analiză matematică şi ecuaţii diferenţiale

31

Mihail Antonie

Impactul managementului asupra dezvoltării sportului în România

32

Livescu Michaela

Schiţă de morfologie istorică a limbii române

33

George Ciobanu

Politica comercială a U.E.

34

Victor Troacă

Contabilitate bancară

35

Ion Păducel

Dreptul muncii şi securităţii

36

Tutunaru Mircea

Drept constituţional

37

Dumitru Stârcea

Ghid practic de audit financiar

38

Oana Gherghinescu, P. Rinderu, Daniel Neagoe-Băcanu

Managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale – Manual universitar

39

Ciobanu George

Contractarea în comerţul internaţional

40

Mimi Petrişan

Fişe de lucru la cls. I-IV – matematică

41

Popescu Dorin

Aplicaţii cu automate programabile

42

Roşca Vâlcu

Modularea ruperii structurilor mecanice

43

George Ciobanu

Negocierea în comerţul internaţional

44

Mimi Petrişan

Fişe de lucru la cls. I-IV – română

45

Ada Dumitrescu

Societăţile comerciale

46

Mihai Răzvan Barbu

Organizarea şi conducerea structurilor sportive în România

47

Dorina Orţănescu

Gimnastica – componentă a Educaţiei Fizice Şcolare

48

Neagoe Dumitru

Calculul şi construcţia autovehiculelor (generalisme)

49

Neagoe Dumitru

Calculul şi construcţia autovehiculelor (generalisme) vol I

50

Dorina Orţănescu

Mijloacele gimnasticii de bază