Carti din anul 2004
Autor Title

I. Stancu, L. Olaru

Agrotehnică - vol. II

M. Drighici

Tehnici de analiză a acţionărilor

D. Cerbulescu

Dispositifs et circuits electroniques

Ghe. Marin

Modele de grilă pentru examenul de diplomă

E. Iancu

Teoria transmisiei datelor

M. Nicola

Sisteme automate cu saturaţie şi întârziere

M. Mateescu

Antibiotice....

Fac. de Electrotehnică

Conferinţa Internaţională de Electrotehnică ...

M. Zăvăleanu

Management şi comunicare vol. I

M. Zăvăleanu

Management şi comunicare vol. II

M. Zăvăleanu

Arhivistică şi formularistică juridică

M. Soare

Ameliorarea plantelor agricole

A. Popa, D. Popa, F. Dragomir

Microbiologie oenologică

E. Gavrilescu

Calitatea mediului II. Monotorizarea calităţii..

E. Gavrilescu, I. Olteanu

Calitatea mediului. Metode de analiză (sol)

I. Pălşoiu

Forţa de reacţie rapidă în acţiune

V. Tomescu

Didactica geografiei

C. Iordache

Meteorologie - Ghid practic

C. Grigoraş

Solurile Terrei

V. Pleniceanu

Lacuri şi zone umede

C. Teodorescu

Probleme şi geografie socială

I. Marinescu, C. Golea

Geografia Asiei

C. Grigoraş

Noţiuni de bază în ştiinţa solului

C. Moţoc, G. Iacobescu

Cristale lichide

A. Hărăbor

Electricitate şi magnetism

R. Hurezeanu

Maping cerebral

D. Rogobete

When texts come into play

C. Vasile

Grammatical exercises

M. Livescu

Locul limbii române între limbile romanice

R. Crăciunescu

Psihologie pentru pregătirea profesorilor

A. Piţurcă

Doctrine politice

Al. Iorgulescu, M. Marcu

Antologie de proză latină

Fl. Pascu

Umberto Eco - Modelele textului teoretic

D. Negomireanu

Vocabular românesc

A. Gioroceanu

Sintaxa limbii române

M. Livescu

Elemente de lingvistică romanică

T. Vâlceanu

Translation the land - reeditare

G. Constantinescu

Nuvela - permanenţă a epicului

M. Livescu

Varietăţile diatopice ale lb. române

M. Popescu, M. Sterpu

Geometrie analitică