Carti din anul 2003
Autor Title

M. Bădescu

Maşini agricole - partea a II-a

E. Feher

Fitotehnie - partea I

C. Lulea, C.V. Popescu

Îmbunătăţiri funciare

D. Pană

Managementul aprovizionării şi desfacerii

I. Stancu

Agrotehnică

C. Găvan

Ghidul crescătorului de porci

N. Voica, M. Soare

Genetică vegetală

D. Vasile

Pedologie

M. Niţulescu

Fundamente fizice pt. audio-video

I. Diaconu, D. Cojocaru

Şcoala de robotică din Craiova

I. Iancu

Modelare şi simulare în fiziologie

D. Popescu

Sisteme de conducere a roboţilor

E. Glodeanu

Culegere de probleme de chimie organică

M. Preda

Chimie tehnică

V. Găină

Drept comercial român, vol.I.

V. Găină

Drept comercial român, vol.II.

V. Găină

Drept comercial român, vol.III.

R. Niţoiu

Teoria generală a dreptului

M. Brojboiu

Ingineria sistemelor industriale

M. Brojboiu

Ingineria sistemelor industriale . Aplicaţii numerice

D. Dobriceanu

Sisteme de achiziţie şi microprocesoare

Ghe. Manolea

Acţionări electromecanice

A.M. Paraschivu

Ghid pt. recunoaşterea bolilor plantelor

F. Dragomir

Microbiologie - metode de laborator

E. Gavrilescu

Calitatea mediului - metode de analiză

G. Stoenescu

Agrometeorologie şi protecţia mediului

M. Glodeanu

Utilaje şi instalaţii pentru protecţie mediului

E. Gavrilescu

Calitatea mediului - calitatea apei II

A. Popa, D. Popa, F. Dragomir

Mediile naturale ale microorganismelor

A.M. Paraschivu

Ghid pt. recunoaşterea bolilor plantelor

E. Gavrilescu

Calitatea mediului - calitatea aerului III

D. Popa, F. Dragomir

Microbiologie - metode de lab.

C. Iordache

Europa - Caracterizarea geografică complexă

I. Marinescu

Geografia Europei

V. Tomescu

Didactica geografiei

I. Palarie, M. Ursache

Probleme de optică cu sol. complete

A. Hărăbor

Cercetări experimentale cu supraconductori

M. Căpraru

Învăţarea învăţării

C. Condei

Grammaire du francais contemporain

A. Rădulescu

Types de phrase