Carti din anul 2002
Autor Title

C. Lulea

Îmbunătăţiri funciare

C. Găvan

Utilizarea nutreţului combinat pentru creşterea porcilor de carne

E. Feher

Tehnologii de păstrare a produselor agricole

C. Popescu

Pedagogie

C. Ionete

Bazele programării în C

E. Bobaşu

Sisteme hidraulice

E. Petre

Sisteme automate neliniare

D. Popescu

Analiza şi sinteza sistemelor robuste

E. Doicaru

Dispozitive electronice

S. Enache

Maşini de inducţie

M. Ivănescu

Arhitecturi neconveţionale a roboţilor industriali

V. Stoian

Roboţi industriali

M. Niţulescu

Sisteme robotice cu capacitate de navigaţie

I. Diaconu

Automate celulare pentru conducerea roboţilor

M. Ivănescu

Introducere în mecatronică

D. Cojocaru

Achiziţia, prelucrarea şi recunoaşterea imaginilor

D. Mancaş

Reţele de comunicare digitale cu serviciu

D. Popescu

Tehnologia materialelor

L. Mănescu

Sisteme electroenergetice

D. Mancaş

Administrarea reţelelor de calculatoare

I. Diaconu

Lucrările Conferinţei Naţionale de Robotică

D. Popescu

Reţele neuronale artificiale

D. Popescu

Realitate virtuală

V. Filipescu

Circuite electronice digitale

I.C. Pascu

Materiale pentru contacte electrice

D. Roşca

Introducere în ingineria mediului

P. Rotaru

Fiscalitate

E. Diaconu

Dreptul de folosinţă a terenurilor

I.Goşa

Instalaţii şi utilizări ale energiei electrice

L. Manolea

Entrânements electromecaniques

I. Olteanu

Viticultură

A. Popa

Microbiologie generală

P. Chilom

Legumicultură

C. Iordache

Defileul Dunării

V. Pleniceanu

Geografia mărilor şi oceanelor

C. Iordache

Geografia mediului

C. Bizdadea

Simetrii BRST ireductibile

S. Saliu

Metode Hamiltoniene de cuantificare

A. Piţurcă

Introducere în ştiinţa politicii

M. Simion

Ştiinţe politice

A. Piţurcă

Istoria ideilor politice I

A. Ionescu

Avos marques parlez!

I. Burci

Dicţionar invers al numerelor de localităţi

T. Oancă

Dicţionarul toponimic al României

T. Nica

Histoire de la civilisation francais

I. Iorgulescu

Modele retorice în literatura română veche

C.S. Rizea

Studii critice asupra operei Sf. Augustin

C. Stănişoară

W. Shakespeare şi V. Voiculescu